Nyelv: Magyar English Deutsch Slovensko

Bükkszékfürdő fürdőfejlesztési projekt 2012

Bükkszék

Termálstrand Kft.

3335. Bükkszék, Fürdő út 10.
Tel: 06-30-500-3437
Fax: 06-36-361-034

Grafikai tervezés és Portál fejlesztés
info@Chrome - All right reserved

HÁZIREND

Házirend

BÜKKSZÉKFÜRDŐ

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belépőjegy megváltásával a jelen HÁZIREND rendelkezéseit a fürdő vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.

 

2. A FÜRDŐ NYITVA TARTÁSA ÉS BELÉPŐJEGY ÁRAK

Az érvényes nyitvatartási rend és aktuális belépőjegy árak pénztárainknál jól látható módon és helyen kifüggesztve megtalálhatóak.  

Pénztár nyitás és zárás a bejáratoknál kifüggesztett tájékoztatásnak megfelelően történik. Pénztár zárást követő 30. percben záróra. A mindenkori záróra előtt 30 perccel a medencéket el kell hagyni.

A megváltásától kilépésig 3 órára és 4 órára megváltott belépőjegyeknél az időkorlát letelte után minden megkezdett fél óra az egész napos belépőjegy áráig: 300 Ft. Kivétel bérleteink: minden megkezdett fél óra 300 Ft. Bérlet vásárlása esetén a bérlet lejárata napjáig lehet igénybe venni a bérlettípusnak megfelelő szolgáltatásokat.

Bükkszékfürdő nyitva tartását a fürdő vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előzetesen a honlapon, és a pénztáraknál kifüggesztve írásban tájékoztatni. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok stb. esetén) jogosult a fürdő teljes vagy részleges lezárására, ezért a fürdő Üzemeltetője a vendégeknek kártérítéssel stb. nem tartozik. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

A fürdőbe belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, ill. az egyéb belépésre vagy kedvezményre jogosító dokumentumot (bérlet, nyugdíjas igazolvány stb.) bemutatni, a pénztárostól a karórát átvenni, és azt távozásig viselni-, ill. megőrizni, valamint azt sértetlenül visszaszolgáltatni.

Amennyiben a vendég nem viseli a karórát, a Fürdő dolgozója távozásra szólíthatja fel. A belépésnél kapott karóra elvesztése, megrongálása stb. esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni. A kártérítés összege az aktuális díjszabás szerint történik.

Kabin- és értékmegőrző szekrény használatáért kaució kerül felszámolásra, melynek összege az aktuális díjszabás szerint történik. Kabin- és értékmegőrző szekrény kulcsokat a belépőjegy megváltásának napján ugyanazon pénztárban szükséges leadni, ahol a belépőjegy megváltásra került. A kaució egyéb esetben nem kerül visszafizetésre.

A fürdő területén a hangosbemondás díjazás ellenében vehető igénybe.  A fürdőbe belépés érkezési sorrendben történik. A fürdő igénybevétele csak a karóra érvényesítésével lehetséges. A fürdőjegy egyszeri be- és kilépésre jogosít.

Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

 • 6 év alatt ingyenes Bükkszékfürdő látogatása. (Az életkort az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni köteles a nagykorú kísérő.)
 • Bükkszék településen állandó lakcímkártyával rendelkező lakosok (Ennek jogosultságát az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni köteles a Vendég)
 • 6-18 éves kor között gyermek belépőjegy váltására jogosult Vendégek.
 • Nyugdíjas korú (azaz a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti nyugdíjjogosultságot szerzett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudó) vendégek
 • Egyéb kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentum felmutatása alapján válthatnak (igazolvány, lakcímkártya, kedvezményes kupon stb.)

A Bükkszékfürdő fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

 

3. A biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik. A felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tároljuk-, ill. amennyiben a felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) töröljük. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

 

4. A fürdő szolgáltatásait és a szaunákat minden Vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. A medencék igénybevételére kizárólag úszni tudó vendég jogosult abban az esetben, ha a medence vízmélysége ezt indokolja, mely vonatkozik az óriás csúszda-érkező medencére is, mely csúszda-érkező medence vízmélységéről a vendég köteles a csúszás megkezdésekor meggyőződni.

 

5. A fürdő területén, 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diák igazolvány, személyi okmány stb. igazolni szükséges).

 

6. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező. Az szakszemélyzet utasításának betartása kötelező a csúszdák-, a medencék-, valamint a fürdő területén használható összes élményelem stb. igénybevételekor.


7. A szabadtéri medencék – ide nem értve a kiúszó-medencét – üzemelése, nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye.


8. A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállalunk, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő szétszedését, ellenőrzését stb. nem vállaljuk.


9. Aki a fürdő berendezési-, felszerelési tárgyaiban-, vagy a park növényzetében stb. szándékosan-, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak helyreállítási költségei a vendéget terhelik.


10. A fürdő területén a fokozott csúszásveszély miatt a fürdőpapucs használata javasolt.


11. A létesítmény területén üzemelő vendéglátó egységek ittas embert nem szolgálnak ki.

 

12. A fürdőt nem használhatják:

 • A lázas továbbá fertőző gyomor és bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő betegek.
 • A görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kórós elváltozással járó betegségben szenvedők.
 • Az ittas személyek.
 • A kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 • Akiknek nyílt sebük van.
 • A közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele szintén megtagadható.

Ha a vendég a fenti tisztasági feltételeknek nem felel meg, a Fürdő alkalmazottja pld. uszodamester, medenceőr, ügyeletes vezető, ügyvezető stb. jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes –Bükkszékfürdőtől független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.


13. A hatósági (egészségügyi stb.) rendelkezések betartása-, továbbá a többi fürdővendég zavartalan pihenése érdekében nem szabad:

 • A fürdőmedencéket előfürdő – lábmosó, zuhany – használata nélkül igénybe venni.
 • A fürdőt megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni.
 • Olajos-, napozótejes-, homokos stb. testtel a medencéket használni.
 • A fedett medenceterekben utcai cipőben vagy utcai ruhában közlekedni.
 • A medencékbe felhevült testel beugrani.
 • A medencék lépcsőlejáratait elfoglalni.
 • A medencék vizébe oldalról beugrálni ill. mások nyugalmát zavarni és őket a medence használatában akadályozni és veszélyeztetni.
 •  Biztonságosan úszni nem tudóknak a mélyvizet használni.
 • A medenceterekben étkezni-, dohányozni-, szeszes italt fogyasztani-, szemetelni és a medence-, ill. az egyéb tereket valamint a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
 • A medencékbe-, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat stb.), vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat bevinni.
 • A medencékben és a fedett fürdőterekben tisztálkodó szert használni.
 • A medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot vagy bármilyen-, más fürdővendég zavarását okozó tárgyat bevinni.
 • Tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. behozni.
 • A vendéglátó egységekből ételt-, italt-, evőeszközt a medencetérbe vinni.
 • A fürdő területére bármilyen állatot bevinni.
 • A padokat-, székeket-, hintaágyakat-, ill. az egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni.
 • A fürdő területére gépjárművet-, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni
 • Rádiót-, magnót-, CD-t-, hangszert stb. úgy hallgatni, illetve használni, hogy az mások nyugalmát zavarja.
 • Különnemű öltözőkbe és mellékhelyiségekbe más neműeknek bemenni
 • Bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.
 • A közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni. 

 

14. Ha a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni stb., úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.


15. A Fürdőház területén előforduló rosszullét, kisebb baleset ellátására a medencetérben található úszómesteri pultban elhelyezett elsősegély doboz áll vendégeink rendelkezésére. Komolyabb sérüléskor az alkalmazott mentőt hív. Sérült részéről estleges ellenállásakor a mentő hívásának megtagadását lemondó nyilatkozat aláírásával a sérült nyilatkozik.

A Strandfürdő területén előforduló rosszullét, baleset ellátása az elsősegélynyújtó helyen történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel. Az elsősegélynyújtó hely a fürdő használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe. Az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül. Az ellátás megtörténtét – ill. a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült-vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

 

16. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:

 • Az öltözőkben-, kabinokban-, közlekedő folyosókon-, mellékhelyiségekben, ill. a fürdő zárt tereinek teljes területén dohányozni tilos.
 • Dohányozni bármely helyiségben, kivéve a kültéri Strandfürdő erre kijelölt területén.
 • Égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, az éghető hulladék közé dobni.
 • Bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni.

 

17. Kérjük, a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat stb. szabadon hagyni.

 

18. A talált tárgyakat kérjük a Strandfürdő vagy a Fürdőház pénztárosainak leadni, és azt a „Talált tárgyak” füzetbe nyilvántartásba venni. A talált tárgyakat 30 napig őrizzük meg.

 

19. A fürdővendégek észrevételeiket-, panaszaikat valamennyi pénztárnál elhelyezett Vásárlók könyvében írásban tehetik meg, olvasható és pontos címmel. Bejegyzésre a fürdő vezetősége 30 napon belül írásban választ ad.

  

20. Öltözőhelyiségek, értékmegőrzők használata:

 A fürdő területén az alábbi öltöző egységek találhatók:

 • Fürdőház koedukált öltöző
 • Kabinsor
 • Strandfürdő női öltöző
 • Strandfürdő férfi öltöző
 • Strandfürdő koedukált öltöző
 • Szabadtéri öltöző fülke

 A Fürdőház koedukált öltöző használatának díját a belépőjegy ára tartalmazza. Az öltözőket a vendég önállóan használja a területre kialakított eljárások szerint.

Az öltöző szekrénybe való elhelyezése után a vendégnek meg kell győződnie a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben.

Az öltözőszekrényben és az öltözőszekrényen kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Fürdő felelősséget nem vállal. Továbbá, nem vállal felelősséget a fürdő területére, ill. a medencetérbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem. Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a fürdőbe, mert ezekért sem vállal felelősséget az üzemeltető.

A Fürdőház és a Strandfürdő területén korlátozott számban értékmegőrző szekrények állnak a vendégek rendelkezésére. Csak az itt elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget az üzemeltető, a PTK 471§ alapján.

 

21. Szauna használata:

 • A szaunát minden vendég kizárólag saját felelősségére és egészségi állapotának megfelelő módon használhatja.
 • A szaunákat megfelelő öltözetben vagy törölközőben, szaunalepedőben, az intim testrészeket takarva lehet igénybe venni.
 • A törölköző, szaunalepedő használata kötelező a szaunákban.
 • Szaunázás előtt, illetve két szaunázás között kötelező a tusoló használata.
 • A szauna előterében a papucs használata kötelező.
 • A szaunapadokra papucsban fellépni tilos.
 • A szaunában a vendég által bevitt illóolaj nem használható.

 

22. Gyermekmedence használata:

A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata. Felnőtt vendégek a gyermek medencét nem vehetik igénybe.

 

23. Csúszdák használata:

 • A csúszdákat mindenki csak saját felelősségére, egészségi állapotának ismeretében és megfelelő-, biztonságos úszni tudás esetén használhatja.
 • A csúszdákat csak a menetiránnyal megegyező irányba szabad használni.
 • Tilos állva, vagy menetiránynak háttal csúszni.
 • Induláskor az egymásra csúszás elkerülése érdekében a megfelelő menettávolságot be kell tartani. A medencébe történő megérkezésig újabb csúszó ember nem indulhat.
 • Tilos a csúszdát ittas vagy bódult stb. állapotban igénybe venni.
 • Tilos 150 cm (egyes csúszdák esetében 140 cm) alatti gyermekeknek a csúszdákat – akár felnőtt felügyeletével akár anélkül –használni, kivételt képeznek ez alól a gyermekcsúszdák.
 • Tilos a biztonságosan úszni nem tudóknak a medencébe érkező csúszdákat igénybe venni.
 • Csúszni csak az indító állástól elindulva lehet.
 • A csúszdára alulról, illetve oldalról stb. felmászni tilos.
 • A csúszdák használatánál a lecsúszó személy ékszert és szemüveget stb. – ill. bármilyen olyan tárgyat, amely a csúszás közben saját maga vagy más számára sérülést okoz – nem viselhet. A vendég köteles a csúszdákat ápolt és rövidre vágott körmökkel igénybe venni. Köteles továbbá a hajviseletet olyan módon rendezni, hogy az az élményelemek használata közben balesetet, sérülést stb. ne okozzon.

 

24. Parkoló használata:

A kültéri parkoló őrzés nélkül működik. A parkoló térítésmentesen vehető igénybe. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.

 

 

 

 

A jelen Házirend a Bükkszékfürdő teljes területére vonatkozik.

A HÁZIREND-ben foglalt előírásokat és a fürdő alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.

Aki a jelen rendelkezésben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a fürdő és az egyéb létesítmények területéről kitiltható.

Jelen házirend 2019. március 01-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki Bükkszékfürdő területére belép. Az Üzemeltető a jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.