Nyelv: Magyar English Deutsch Slovensko

Bükkszékfürdő fürdőfejlesztési projekt 2012

Bükkszék

Termálstrand Kft.

3335. Bükkszék, Fürdő út 10.
Tel: 06-30-500-3437
Fax: 06-36-361-034

Grafikai tervezés és Portál fejlesztés
info@Chrome - All right reserved

2019-11-29 12:21

ÜGYVEZETŐI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyszemélyes tulajdonosi jogkörében eljárva
PÁLYÁZATOT
 
hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető-fürdővezető tisztségének betöltésére.

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, határozatlan időtartamra szólóan, 90 napos próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint

Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft. 3335 Bükkszék, Fürdő út 10.

Az álláshely betölthető az eredményes elbírálást követően azonnal.

Az ügyvezetői lényeges feladatok
- a Bükkszék Termálstrand Kft (a továbbiakban: Kft) által a bükkszéki termálfürdő önálló üzemeltetése,
-a Kft irányítása,
- a Kft gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése
- rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása,
- vendéglétszám növelése,
- fürdővezetői feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése
- egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása

Pályázati feltételek
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- felsőfokú iskolai végzettség,
- 3 év közfürdőben (gyógy- és vagy strandfürdőben) szerzett szakmai gyakorlat
- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS Word, MS Excel)
- B kategóriás jogosítvány

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
- gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, pénzügyi, vendéglátóipari végzettség
- idegen nyelv ismerete
- pályázati menedzsmentben való jártasság - marketing ismeretek

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre
- a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója
- szakmai önéletrajz
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérést igazoló bizonylat
- a pályázó nyilatkozata, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22. § alapján nem kizárt, vele szemben a Ptk. 3:115. § alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen díjazásra tart igényt, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó kérelme, ha a pályázati anyagának tárgyalására zárt képviselő-testületi ülést kér elrendelni.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. december 31. 16.00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Községi Önkormányzat, Sági Ferenc polgármesternek címezve 3335 Bükkszék, Dobó István út 1.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton és személyesen zárt borítékban, vagy a bukkszek@bukkszek.hu e-mail címen lehet benyújtani. A borítékon vagy az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni: „Strand Üv pályázat”

A pályázatok várható elbírálási határideje: 2020. január 10.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Információ kérhető: Sági Ferenc polgármestertől, a 06 (30) 630-9931 telefonszámon